அறிவித்தல் – கர்நாடக சங்கீத உளச்சார்புப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கானது

கர்நாடக சங்கீத ஆற்றுகைப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்த கீழ்குறிப்பிட்ட மாணவர்களது புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றச்சீட்டு இதுவரை கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டை வழங்கப்படவில்லை. புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டினை ar.admissions@yahoo.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 24.06.2021, 01.00 மணிக்கு முன்னர் அனுப்பி வைப்பதுடன் 021 222 6714 எனும் தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். கர்நாடக சங்கீத ஆற்றுகைப் பரீட்சைகள் அனைத்தும் 28.06.2021 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும்.

புகைப்படமும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டும் தராதவர்கள்
1 Miss. Thiruvelmani Vaishnavi 4180865
2 Mrs. Victor Dilaxsini 4088438
3 Miss. Vivekanantharasa Tharshana 4020224
4 Miss. Nadesapillai Vethusha 4141952
5 Miss. Balasupramaniyam Subethika 4090416
6 Miss. Nisha.Niththiyanthan Nisha 4090785
7 Miss. Rasasekaram.Dilakshika Dilakshika 4090905
8 Mrs. Sivarasa Dayana 4089453
9 Mrs. Thilakaraja Yokalaksana 4090060
10 Miss. Sivasupramaniyam Durga Shana 3660278
11 Miss. Pushparajah Dharshika 3660521
12 Miss. Veerasingam Dhanushiya 3546794
13 Miss. Elango Vijeshanthi 3644623
14 Miss. Rajasekara Sujee 3520452
15 Miss. George Anishtella 3505933
16 Mrs. Karupaya Kavipriya 8393893
17 Miss. Sivananthan Sivarekka 4193029
18 Miss. Selvarathnam Gayathri 2373014
19 Miss. Kumarasami Kamalini 3140118
20 Miss. Balakumar Hasantha 3298334
21 Miss. Subramaniyam Abilashini 3298660
22 Miss. Dhanushika Balasubramaniyam 3366720
23 Miss. L.Thakshila Hamsathwani 3366825
24 Miss. Kumaravel Anushwarya 3375727
25 Miss. Manikkam Kawshalya 3391196
26 Miss. A.Segar S.Nadhusha 3526272
புகைப்படம் தராதவர்கள்
1 Miss. Jegavan Rukshika 9408410
2 Miss. Kannadasan Kawsalya 3427515
3 Miss. Kumaravel Subaroovika 3510333
4 Miss. Ramanadhan Banuja 3531176
5 Miss. Manogaran Dharshika 3563957
6 Miss. Suventhiran Jenuka 3820895
7 Miss. Logeswaran Hanuja 3862191
8 Miss. Pathmavathi Kanthasamy 3895985
9 Miss. Tharumalingam Kipanuja 3944357
10 Miss. Thanapalan Vithunatheepa 3978092
11 Miss. Cristy Steephan Mathusha 4053805
12 Mrs. Thankaraththinam Keerththana 4095167
13 Miss. Keerthika Kunabalasingam 4106045
14 Miss. Kaniththa Nagenthiran 4106118
15 Miss. Krisnakumar Jesina 4141862
16 Miss. Rasenthiram Shoba 4149464
17 Miss. Ravichandran Miruththika 4185681
18 Miss. Neruja Pathmanathan 9376470
19 Mr. Suthan Santhan 9812453
20 Mrs. Jeyasingam Kisanthini 9395563
21 Miss. Kankeswaran Sujeetha 4003106
22 Miss. Nagalingam Shiyamila 3520417
23 Mrs. Kunasegaran Sharuka 4120715
24 Miss. Piratheepan Shalini 4157715
25 Miss. Raveenthirakumar Kasthuri 4160295
26 Miss. Thavarasa Thilaxsana 4163065
27 Miss. Sathanantham Karthika 9382232

உதவிப்பதிவாளர்
அனுமதிகள்கிளை