Events

உளவியல் கண்காட்சி 2016

சமுதாய வழிகாட்டல் மையம், மெய்யியல் – உளவியல் துறை வழங்கும் உளவியல் கண்காட்சி 2016 , ஐப்பசி மாதம் 18- 19 ம் திகதிகளில் யாழ் பல்கலைக்கழக புதிய கலைப்பீட கட்டடிடத் தொகுதியில் நடைபெறுகின்றது.

exhibition