Archive - University of Jaffna
Archive
CLOSED

ஊடகக் கற்கைகள் உயர் டிப்ளோமா கற்கைநெறி – கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – இலங்கை கலைப்பீடம் ஊடகக் கற்கைகள் துறை ஊடகக் கற்கைகள் உயர் டிப்ளோமா கற்கைநெறி (பகுதி நேரம் – இரண்டு…

123456789