33வது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
33வது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா

கலாநிதி, முதுதத்துவமாணி,முதுமாணி,பட்டப்பின் டிப்ளோமா, இளமாணி, டிப்ளோமா ஆகிய பட்டங்களை அளிப்பதற்காக 18.11.2017 ஆம் திகதி அன்று யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் 33வது பொதுப் பட்டமளிப்புவிழா நடைபெறவுள்ளது. பின்வரும் தேர்வுகளில் 11.01.2017 ஆம் திகதிக்குப் பின்புசித்தியடைந்துபட்டங்கள் பெறத்தகுதியுடையவர்கள் 25.10.2017 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தமது வேண்டு கோள்களை கீழ்வரும் அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய சமர்ப்பிக்குமாறு கோருகின்றேன்.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

 • கலாநிதி
 • முதுதத்துவமாணி
 • தமிழில் முதுமாணி
 • இரண்டாம் மொழியாக ஆங்கிலம் கற்பிப்பதற்கான பட்டப்பின் டிப்ளோமா
 • வைத்தியமாணி,சத்திர சிகிச்சைமாணி
 • மருத்துவ விஞ்ஞானமாணி
 • சித்தவைத்திய சத்திர சிகிச்சைமாணி
 • சட்டமாணி
 • விவசாய விஞ்ஞானமாணி
 • தொழில் நிர்வாகமாணி (4 வருடம்ஃ3வருடம்)

வவுனியா வளாகம்

 • வியாபார முகாமைத்துவமாணி (பொது,சிறப்பு)
 • விஞ்ஞானமாணி பிரயோககணிதமும் கணிப்பிடலும் (பொது)
 • விஞ்ஞானமாணி சிறப்பு கணிணிவிஞ்ஞானம்
 • விஞ்ஞானமாணி சூழல் விஞ்ஞானம் (பொது,சிறப்பு)
 • தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப இளமாணி (பொது)
 • தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவிஞ்ஞானமாணி (சிறப்பு)

அறிவுறுத்தல்கள்:

வேண்டுகோள்படிவங்கள்:

 

விண்ணப்பதாரிகள்கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி விண்ணப்பப்படிவத்தை A4 தாளில் தயாரித்தோ அல்லது www.jfn.ac.lk என்ற யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக இணையத்தளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் மூலம் பிரதி செய்தோ விண்ணப்பிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கட்டணங்கள்:

 • வேண்டுகோள் கட்டணம் ரூபா. 500.00
 • சான்றிதழ் கட்டணம் ரூபா. 500.00
 • பட்டதாரி மேலங்கிக் கட்டணம் ரூபா. 500.00

முதுநிலைப் பட்டதாரிகள்

 • வேண்டுகோள் கட்டணம் ரூபா. 500.00
 • சான்றிதழ் கட்டணம் ரூபா. 500.00
 • பட்டதாரி மேலங்கிக் கட்டணம் ரூபா. 1000.00

குறிப்பு: பின்வருவோர் சான்றிதழ் கட்டணம் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.

 • பட்டமளிப்புவிழாவிற்கு சமூகமளிக்காது பட்டச்சான்றிதழைப் பெறவிரும்பும் பட்டதாரிகள்
 • ஒன்று/இரண்டு வருட டிப்ளோமாதாரிகள்

கட்டணம் செலுத்தும் முறை:

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மக்கள் வங்கிக்கிளையின் கணக்கு இல. 162100160000880 இற்கு சேரக்கூடியதாக ஏதாவது ஒரு மக்கள் வங்கிக்கிளையில் கட்டணத்தை செலுத்தவேண்டும். (வங்கிப்பற்றுச்சீட்டில் பெயரையும் மாணவர் பதிவு இலக்கத்தையும் குறிப்பிடுதல் வேண்டும்)
பணம் செலுத்திய வங்கிப்பற்றுச்சீட்டின் மூலப்பிரதி வேண்டுகோள்படிவத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். மேலதிகமான ஒரு போட்டோபிரதியை உங்கள் தேவைக்கு வைத்துக் கொள்ளவும்.

பட்டதாரி மேலங்கிகளும் விருந்தினர் நுழைவுச்சீட்டும்:

நேரடியாக சமூகமளித்து பட்டம் பெறுபவர்களுக்கு ஒரு பட்டதாரி மேலங்கியும் ஒரு விருந்தினார் நுழைவுச்சீட்டும் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கல்விக்கிளையில் வழங்கப்படும்.

பல்கலைக்கழக நிலுவைகள்:

பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏதாவது நிலுவைகள் அல்லது கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படாதிருந்தால் அவ்விண்ணப்பதாரிக்கு பட்டமளிப்புச் சான்றிதழ் வழங்கப்படமாட்டாது.

வேண்டுகோள் படிவங்களை சமர்ப்பித்தல்:

வேண்டுகோள் படிவத்தினை தரவிறக்கவும்

பூரணப்படுத்தப்பட்ட வேண்டுகோள்படிவத்துடன் பணம் செலுத்திய வங்கிப் பற்றுச்சீட்டின் மூலப்பிரதியை இணைத்து நேரிலோ அல்லது பதிவுத்தபால் மூலமோ கீழ்க்காணும் முகவரிகளுக்கு 25.10.2017க்கு முன் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். (கடித உறையின் இடது பக்க மூலையில் பட்டம் பெறும் கற்கைநெறியை குறிப்பிடவும்)

 • யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயின்றவர்கள்
  சிரேஷ்ட உதவிப்பதிவாளர்/அனுமதிகள்,
  யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழகம்,
  யாழ்ப்பாணம்.
 • யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக வவுனியா வளாகத்தில் கல்வி பயின்றவர்கள்
  சிரேஷ்டஉதவிப்பதிவாளர்/தேர்வுகள்,
  வவுனியாவளாகம்,
  வவுனியா.

கவனிக்க : வேண்டுகோள் படிவங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசித்திகதி: 17.11.2017

முடிவுதிகதிக்கு முன்னர் கிடைக்கப் பெறாத வேண்டுகோள்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா. மேலதிக விபரங்களுக்கு சிரேஸ்ட உதவிப்பதிவாளர் / அனுமதிகள் (தொலைபேசி இல. 0212226714) உடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பதிவாளர்
11.10.2017