பட்டமளிப்பு அங்கிகள் வழங்கல் – 33வது பொதுப்பட்டமளிப்பு வைபவம் 2018

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் 33வது பொதுப்பட்டமளிப்பு வைபவம் ஜுன் மாதம் 8ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கைலாசபதி கலையரங்கில் நடைபெறும்.

இப்பட்டமளிப்பு வைபவத்தில் நேரடியாகப் பட்டம் பெறுவோருக்கு கீழ்குறிப்பிட்ட திகதிகளில் பட்டமளிப்பு அங்கிகள் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கல்விக்கிளையில் வழங்கப்படும். பட்டமளிப்பு வைபவத்திற்கான அங்கிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது ஆள்அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதான பல்கலைக்கழக அடையாள அட்டை அல்லது தேசிய அடையாள அட்டையினைக் காண்பித்தல் வேண்டும்.

பட்டமளிப்பு விழாவின்போது புகைப்படம் மற்றும் DVD யினை எடுப்பதற்காக யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்ட புகைப்படப்பிடிப்பாளரிடம் பட்டமளிப்பு அங்கி பெற்றுக்கொள்ளும் தினமன்றே புகைப்படம் மற்றும் DVD பிரதிகளுக்காக பதிவுகளை மேற்கொள்ளுமாறு பட்டதாரி மாணவர்கள் வேண்டப்படுகின்றனர். குறித்த புகைப்படம் மற்றும் DVD பிரதிகளுக்கான கட்டண விபரங்களையும் தமக்காக குறித்தொதுக்கப்பட்ட பட்டமளிப்பு அமர்வு விபரங்களையும் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கல்விக்கிளையின் விளம்பரப் பலகையில் பார்வையிடலாம். மேற்குறித்த விபரங்களை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக இணையத்தளத்திலும் பார்வையிடலாம்.

05.06.2018 (செவ்வாய்க்கிழமை) மு. ப. 09.00 – 12.00, பி. ப. 02.00 – 04.00

 • விவசாய விஞ்ஞானமாணி
 • மருத்துவமாணி, சத்திரசிகிச்சைமாணி
 • மருத்துவ விஞ்ஞானமாணி
 • பொறியியல் விஞ்ஞானமாணி
 • விஞ்ஞானமாணி(சிறப்பு / பொது)
 • கணணி விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணி
 • பிரயோக விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணி
 • கலைமாணி(சிறப்பு)

06.06.2018 (புதன்கிழமை) மு. ப. 09.00 – 12.00, பி. ப. 02.00 – 04.00

 • கலைமாணி(பொது)
 • நுண்கலைமாணி (சங்கீதம், நடனம், சித்திரமும் வடிவமைப்பும்)
 • பட்டப்பின்படிப்பு பட்டதாரிகள்

குறிப்பு: பட்டதாரிமாணவர்கள் கல்விக்கிளையினால் வழங்கப்படும் தொழில் பெறு இயலுமைக்கான கேள்விக் கொத்தினைப் பெற்று முறையாகப் பூரணப்படுத்தி பட்டமளிப்பு அங்கிகளை பெறுவதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

பதிவாளர்