அறிவித்தல் – சித்திரமும் வடிவமைப்பும் உளச்சார்புப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கானது

சித்திரமும் வடிவமைப்பும் உளச்சார்புப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்த கீழ்குறிப்பிட்ட மாணவர்களது புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றச்சீட்டு இதுவரை கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டையினை வழங்கமுடியவில்லை. புகைப்படம் மற்றும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டினை ar.admissions@yahoo.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 08.07.2021, 04.00 மணிக்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கவும். சித்திரமும் வடிவமைப்பும் உளச்சார்பு பரீட்சை 16.07.2021 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும்.

உதவிப்பதிவாளர்
அனுமதிகள் கிளை

புகைப்படமும் வங்கிப்பற்றுச்சீட்டும் தராதவர்கள்
1Mr. Janabdeen Muhammad Al Ameen2984854
2Mr. Subramaniyam Menaskan3367093
3Miss. Draishailiya Draishailiya3376189
4Miss. Muhammathu Buhary Haseetha Farwin3962509
5Miss. Wahab Zeenathul Amna4039747
6Miss. Niyas Rana Banu4039820
7Mr. Antan Ladees4060301
8Mr. Satheeswaran Hariraj4106293
9Mr. Kirupananthamurugan Thanisan4135347
10Miss. Muththukumar Kajane4156948
11Mr. Manoharan Aravinthan3586825
12Mr. Fathima Afdha2896084
13Mr. Pragash Kavishan3660084
14Miss. V.Pradeep Kumara P. Mowlika3526191
15Mrs. Sakeea Hathoon9235990
16Miss. Fathima Shahana2792513
17Mrs. Mohammed Nawshad Afsana 3144016
18Miss. Mohamed Hameed Fathima Hafsa3153654
19Miss. Fathima Nasrina3156971
20Mr Fathima Rushdha3324758
21Miss. K Karunapragayam K.Kalasami3366809
22Miss. M.Jayaraman Jayapriya3375541
23Miss. Elangeshwaran Gobisha3526140
24Miss. Panneerselvam Kirubagarani3587980
25Mr Rajendran Rajendran Thushyanthani3588081
26Miss. Ramakrishnan Pratheeba3588097
27Miss. Farook Fathima Sahla3619995
28Miss. Mohemad Anees Fathima Asfa3620136
29Miss. Namulandeen Muhathilifa3620430
30Mr Noorul Ameen Noorul Asma3620481
31Miss. Israth Banu Israth3839325
32Miss. Seinu Hamsa Fathima Raheesa3902282
33Miss. Risan Riska Banu3968844
34Miss. Ranees Rakshana4009775
35Miss. Sulaiman Thaiyoob Fathima Fasha4048037
36Mr. Raveenthiran Kapil Rajh4090982
37Miss. Mahroof Benahira Banu9389199
38Mr. W.D.Kasun Maduranga1788315
39Mr. Yogeshwaran Senthooran4091447
40Miss. Kowshalya Dhayabaran3150450
41Mr. Sathiyanathan Dilaxshan3660181
42Miss. Mahendran Kirija3375770
43Miss. Selvendran Shankary3506441
44Mrs. Alagaraj Pramika3587538
45Miss. S.Sumithra Devi 2649599
46Mr. Mahroof Mohammed Riflan4006102
புகைப்படம் தராதவர்கள்
1Miss. Fathima Akeela2442350
2Miss. Raseedh Fathima Roshani2880021
3Miss. Jabeer Fathima Safna2890094
4Mr. Sivanadhan Menishnath2904850
5Miss. Faththima Farhath2980287
6Miss. Nisardeen Risniya2985901
7Miss. Fathima Mahira3040318
8Miss. Pandaram Vinodhika3486037
9Miss. Palaniyandi Vithyakumary3502036
10Miss. Sivaraj Krishnakumary3502478
11Miss. Sankapillai Saradha3594615
12Miss. Kanagarathnam Dhinusha Thusandani3713916
13Miss. Mohamad Niyash Fathima Haseeha3714017
14Mr. Ahamed Lebbe Mohammed Dhaanish Akther3802083
15Miss. Sahabdeen Sharfah Rifhath3810709
16Miss. Dinoshiya Balthazar3818165
17Mr. Mohammed Faahim Sainudeen3847875
18Miss. Premarathna Nilanthi Lukshika3869064
19Miss. Easalebbe Fathima Aseefa Banu3887027
20Miss. Kannathasan Sathujiya3929040
21Miss. Loransrasa Danukeerththa3929065
22Miss. Muththukkumar Kamsika3941196
23Miss. Suthakaran Vijitha3941401
24Mr. Ananthasivam Janusanth3941482
25Mr. Thanikasalam Kugananth3946406
26Mr. Sivarasa Dayantharaj3951720
27Mr. Vijayarasa Sinthujan3951787
28Mr. Kanthaiya Katheesh3952988
29Miss. Suventhirarasa Narmitha3956471
30Mr. Abdul Samad Mohamed Jifry4007268
31Miss. Iyoobkhan Fathima Nafa4017565
32Miss. Sithrathas Dansika4092233
33Mr. Robertson Pertson4109095
34Please Select Saththiyamoorththy Anoraj4149526
35Please Select Sureshkaran Sharujan4149675
36Miss. Akileswaran Kujinsika4166431
37Miss. Ariyathas Sharmitha9346821
38Miss. Kuperan Rushanthiny3654681
39Miss. Jeyananthasuran Jegathamini3911246
40Miss. Mohamed Fawsar Fathima Fasliya3963106
41Mr. Mohommad Nawas Mohommad Fasal2710983
42Mr. Uthayarajan Januyan4068518
43Mr. Hammadu Haseef3071593
44Mr. Gunasekaram Niloshan3163275
45Mr. Murugan Niroshan9254544
46Miss. Dayana Karunasri4110622