பேராசிரியர் அழகையா துரைராசா தங்கப்பதக்கம் – Extended deadline

பேராசிரியர் அழகையா துரைராசா தங்கப்பதக்கம்

பேராசிரியர் அழகையா துரைராசா தங்கப்பதக்கத்தினை வழங்கும் பொருட்டு 11ம் திகதி தை மாதம் 2017 க்கு பின்னர் பட்டப்படிப்பில் முதலாம் வகுப்பில் அல்லது இரண்டாம் (மேற்பிரிவு) வகுப்பில் சித்தியெய்தி எதிர்வரும் பட்டமளிப்பு(பகுதி-1) வைபவத்தில் இளமாணி பட்டம் அளிக்கப்படவிருக்கும் மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்பப்படிவங்களை கீழ்காணும் முகவரியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

  • உதவிப் பதிவாளர், கல்விக்கிளை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்.
  • சிரேஸ்ட உதவிப்பதிவாளர், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக வவுனியா வளாகம், வவுனியா
  • இணையத்தளம்

விருதுகள்:-

பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் சகலதுறைகளிலும் சிறப்பாக செயற்பட்டமைக்காக ஒரு பதக்கமும், பீட மட்டத்தில் சகல துறைகளிலும் சிறப்பாகச் செயற்பட்டமைக்காக பீடங்களுக்கு ஒவ்வொரு பதக்கமும் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பப்படிவத்தினை தரவிறக்க

முடிவுத் திகதி: 20.11.2017(திங்கட்கிழமை)

சரியான பொருத்தமான தகவல்களை உள்ளடக்காததும், தெளிவற்றதும், பூரணப்படுத்தப்படாததும் மற்றும்  முடிவுத் திகதிக்குப் பின்னர் பெறப்படும்  விண்ணப்பங்கள்  கருத்திற் கொள்ளப்படமாட்டாது.

முக்கிய குறிப்பு: கலைப்பீடம், விஞ்ஞான பீடம், மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்கள் உரிய பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

பதிவாளர்