பேராசிரியர் கந்தையா குணரத்தினம் தங்கப்பதக்கம் – Extended deadline

பேராசிரியர் கந்தையா குணரத்தினம் தங்கப்பதக்கம்

பேராசிரியர் க.குணரத்தினம் தங்கப்பதக்கத்தினைவழங்கும் பொருட்டு 11ம் திகதி தை மாதம் 2017 இற்கு பின்னர் பட்டம் பெற்ற தூய, பிரயோக விஞ்ஞானபட்டதாரிகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

தகைமை:-

எதிர்வரும் பட்டமளிப்பு வைபவத்தில் (பகுதி-1) பட்டம் பெறவிருக்கும் விஞ்ஞானம், விவசாயம் மற்றும் பிரயோக விஞ்ஞானத்தில் நான்குவருட இளமாணிப்பட்டம் பெறவிருக்கும் முதலாம் அல்லது இரண்டாம் வகுப்புக்களில் சித்தியடைந்தவர்கள் தங்கப்பதக்கத்திற்கு தகுதியுடையவராகக் கருதப்படுவார்.

விண்ணப்பப்படிவங்கள் கீழக்காணும் ஒரு முகவரியில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  • உதவிப்பதிவாளர், கல்விக்கிளை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்.
  • சிரேஸ்ட உதவிப்பதிவாளர், வவுனியாவளாகம், யாழ்ப்பாணப்
    பல்கலைக்கழகம், வவுனியா.

விண்ணப்பப்படிவத்தினை தரவிறக்க

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 20.11.2017 (திங்கட்கிழமை)

சரியான பொருத்தமான தகவல்களை உள்ளடக்காததும், தெளிவற்றதும,; பூரணப்படுத்தப்படாததும் மற்றும் முடிவுத்திகதிக்கு பின்னர் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் கருத்திற் கொள்ளப்படமாட்டாது.

முக்கிய குறிப்பு: விஞ்ஞான பீட மற்றும் பொறியியற்பீட மாணவர்கள் உரிய பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

 

பதிவாளர்